Blog Image

Ole Dupont Kofod

Kandidat i Assens kommune og Regionssyddanmark

Jeg stiller op for CenterPartiet i Assens kommune og Regionslisten i Region Syddanmark med et mål om at udvikle begge områder.

Fra stemmeboks til tænkeboks

Politik Posted on Sun, December 01, 2013 17:49:10

Så er valget overstået, og jeg vil rette en tak til jer, der viste mig tillid med en stemme eller to. Desværre blev jeg hverken valgt til regions- eller byråd. Faktisk fik Regionslistens valgforbund ikke et eneste mandat, selvom vi var seks partier/lister, der var gået sammen i kampen for at repræsentere de lokale interesser uden at skulle gennem Christiansborg-filteret først. Bundlinjen er: ingen direkte politisk indflydelse overhovedet!

Jeg stillede naturligvis op for at blive valgt og havde lagt så mange kræfter i valgkampen, som jeg kunne mønstre. Derfor var resultatet en personlig skuffelse, og jeg tager en tur i tænkeboksen for at finde ud af, hvordan mit politiske engagement skal udmønte sig fremover.
Der er tre muligheder: smide håndklædet i ringen og droppe besværet, sluge en kamel og melde mig ind i et større parti eller holde den idealistiske fane højt og kæmpe videre i et personalistisk parti.
Jeg kan nok se, at der er for mange ting som kan gøres bedre, til at det første er en mulighed. Hvad de etablerede, større partier angår, er der mange fornuftige mennesker, der er engageret lokalt på tværs af partierne, men landspolitisk synes jeg, partierne overgår hinanden i varm luft, enkeltsager og ugennemtænkte forslag. Desuden er der ikke ét parti, hvor forsiden af medaljen er markant større end bagsiden. Men de “sidder ved bordet”….
Centerpartiet har politik til fremtiden. Men hvor lang tid går der, før nutiden kommer derhen?

Så mulighederne skal fintænkes.Lokaltogene på Vestfyn

Politik Posted on Wed, November 13, 2013 14:43:43

Den sidste måneds tid har mange politikere haft travlt med at fortælle, at de vil kæmpe for at bevare alle stationer på Vestfyn.
Dette klinger særdeles hult, når de tekniske udvalg i Assens, Middelfart og Odense kommuner ikke har reageret med et kvalificeret bud på løsningen af problemet. Især fordi jeg har gjort dem opmærksom på problemet og en mulig løsning gennem de seneste tre år. Tværtimod har man accepteret Transportministeriets forudsætninger for at nedlægge de små stationer og måske hele regionaltogsdriften på Vestfyn på trods af, at udvalgene er blevet gjort opmærksom på at tallene er fejlagtige og til dels manipulerede.

I virkeligheden kan det uproblematisk lade sig gøre at give passagerne et meget bedre tilbud med timedrift til samtlige stationer. Du kan se et klip fra TV2Fyn om det her. Jeg har dokumenteret dette overfor de siddende politikere i kommunen, men man har af uvisse årsager ikke ønsket at bringe dette videre til transportministeriet. Så hvis du ønsker at bevare stationerne og udvikle forbindelserne med toget, er det faktisk kun Centerpartiet, som arbejder seriøst og målrettet på det.

En helt anden side af sagen er, at Assens kommune modarbejder sig selv ved fortsat at have en luftig målsætning om at gøre Aarup til Intercity-station. Dette på trods af der vil være flere ulemper end fordele og at IC-togene i øvrigt flyttes til den kommende hurtigere strækning indenfor en årrække. Det lyder godt, men er aldeles ugennemtænkt. Derfor skal der andre politikere til.Skoler skal udvikles (eller lukkes) – ikke bevares

Politik Posted on Thu, November 07, 2013 22:57:04

Små skoler er en kvalitet for en kommune. De har i hvert fald potentialet for at være det, så kunsten er at realisere det.
Jeg har selv arbejdet på en lille skole med ca. 70 elever og oplevede positivt:
– en høj grad af tryghed: overskuelige (og samtidigt inspirerende) fysiske rammer samt det at alle kender alle
– en effektiv arbejdsdag: fordi medarbejdergruppen var lille og godt kommunikerende fyldte møder og planlægning minimalt, så tiden blev brugt på forberedelse, undervisning og udvikling
– et højt fagligt niveau: frihed til at eksperimentere med undervisningsformer og tid til at følge med i sine fag muliggjorde tidssvarende undervisning
– få drillerier og hurtige indgreb ved mobning: generelt behandlede eleverne hinanden godt, fordi det var en kultur, som man arbejdede målrettet på. Drillerier blev hurtigt opdaget og konflikter bearbejdet.

Store skoler kan man finde alle steder. Men nogle børn trives bedst på en lille, overskuelig skole. Kan man løse udfordringerne og lave små, gode skoler har vi noget, som kan tiltrække børnefamilier til Assens kommune. Derfor skal de ikke bare bevares – de skal udvikles. Udfordringerne er primært at sikre det faglige niveau og et antal elever, der sikrer social og faglig sammenhæng i dagligdagen.
Vejen til at løse den udfordringer er for mig at se – som jeg har svaret til en undersøgelse lavet af Danmarks Lærerforening – “Mere frihed til lokalt at afgøre, HVORDAN man sammen (primært lærere og elever) vil lave en god skole. Desuden mulighed for at mindre skoler kan dele lærere indenfor de timemæssigt små fag, så kan man sikre det faglige niveau – så vidt muligt gennemført frivilligt/i dialog med lærerne. Generelt skal skolerne fungere så decentralt som overhovedet muligt, fordi der er store lokale forskellige rundt om i Danmark.”

Min besvarelse kan ses på https://dlfweb.dlf.org/folke2013/show_kandidat?var_respondent_id=113544698 – herfra kan man gå til en oversigt over, hvad de øvrige kandidater i Assens kommune har svaret.Fire trin mod en bedre kollektiv trafik

Politik Posted on Wed, October 16, 2013 01:06:27

Den kollektive trafik i regionen kan få et gevaldigt løft ved at gennemføre fire elementer: ét trafikselskab, et R-net med halvtimesdrift mellem større byer, en bedre dækning i aften og weekend samt genåbning af “restbaner”.

1. Læg Sydtrafik og FynBus sammen til ét selskab
Syddanmark er den eneste* region, hvor man har delt driften op på flere selskaber. Ulemperne er mange, mens fordelen kun er for de bestyrelsesmedlemmer fra byrådene, som får et ekstra ben.
Når man lægger selskaberne sammen kan man opnå administrative besparelser, herunder bestyrelseshonorarer, og en større sammenhæng i regionen med køreplaner, takster og billetformer.

2. Indføre et R-net som Region Vestsjælland
Ved at indføre halvtimesdrift mellem de største byer i dagtimerne på hverdage og timedrift øvrigt giver man passagerer et bedre og mere gennemskueligt tilbud end det nuværende. Det har ikke overraskende medført en stor vækst i passagertallene.

3. Lave bedre dækning i aftentimer og weekend
Mange områder og mindre byer bliver aktuelt slet ikke betjent med bus udenfor dagtimerne på arbejds- eller skoledage. Det betyder, at folk er nødt til at anskaffe en bil eller to.
Naturligvis skal store busser ikke køre rundt med 2-3 passagerer. Men dels kan man køre med mindre busser eller teletaxaer, dels vil en mere stabil dækning reducere folks behov for en bil og dermed tiltrække flere passagerer.

4. Genåbne tidl. jernbanestrækninger (restbaner)
I Region Syddanmark er der flere jernbanestykker, som er blevet lukket for passagertrafik år tilbage, hvor sporene ligger der endnu og i flere tilfælde bruge til gods- eller veterantogskørsel. Det drejer sig om Tinglev-Tønder, Tommerup-Assens, Vojens-Haderslev, Rødekro-Åbenrå og Bramming-Grindsted.
Ved at renovere og genåbne dem bliver mange byer forbundet med hurtige togforbindelser regionalt og landsdækkende, og man opnår synergi med Timeplanen.

*Ret beset har Bornholm, der hører under Region Hovedstaden, sit eget trafikselskab (BAT), men det er så effektivt og velfungerende, at der ikke er nogen grund til at pille ved det.Bedre internet- og mobildækning

Politik Posted on Thu, October 10, 2013 09:13:56

I dag er det særdeles væsentligt for virksomheder og private at have stabile og hurtige internet- og mobilforbindelser. Det kan man få i de fleste større byer, men i mange mindre byer og landsområder oplever man, at telefonen falder ud eller at downloadhastigheden ligger langt under det lovede. Det er irriterende for almindelige mennesker og et stort problem for virksomheder, som vælger ikke at etablere eller helt at flytte fra regionen. Derfor har det meget høj prioritet for Regionslisten at få sikret hurtige og stabile forbindelser i hele regionen.

Det er derfor da også glædeligt, at mange politikere i dag er ved at falde over deres egne og andres ben for at få forbedret internetforbindelserne landsdækkende. Desværre har man mest travlt med at kaste aben frem og tilbage mellem kommunal- og landspolitikere i stedet for at være løsningsorienterede, og mobiltelefonen glemmer man også. Jeg vil fokusere på, at man teknisk finder den optimale måde at få bedst dækning for pengene og også være villig til at Region Syddanmark skal bruge midler på at sikre, at alle kan få ordentlige forbindelser.Derfor stiller jeg op for to forskellige partier

Politik Posted on Sun, September 22, 2013 11:30:54

Først og fremmest er jeg medlem af og kandidat for CenterPartiet, fordi jeg kan identificere mig 100% med den politik, vi har udviklet på et personalistisk grundlag. Det er benhårdt arbejde at starte et nyt parti, men selvom vi har mange partier i Danmark, har jeg meget svært ved at se mig selv andre steder. Der er simpelthen for meget spin, personfnidder og enkeltsagspolitik hele paletten rundt.

CenterPartiet arbejder bl.a. for, at
– beslutningerne skal tages så tæt på borgeren som muligt
– civilsamfundet skal fylde mere; ikke for at spare, men fordi engagerede mennesker er en stor ressource
– der gennemføres en reel reform af skatte- og udbetalingssystemet med mindre kontrol og bedre mulighed for egen indflydelse på arbejdsliv.

I Assens kommune vil jeg fortsætte kampen for en bedre kollektiv trafik og gode forhold for familier og erhvervsudvikling. Vores kommune har mange kvaliteter – jeg vil arbejde for at udvikle dem og gøre dem mere kendt.

I forbindelse med Regionsrådet har jeg valgt at stille op for Regionslisten (tidl. Lokallisten Region Syddanmark). Dels fordi listen er eksponent for det nære demokrati og repræsenterer mange gode lokale kræfter rundt om i Region Syddanmark, dels fordi vi har haft et meget konstruktivt samarbejde de sidste fire år i valgforbundet af bl.a. CenterPartiet og Regionslisten.

Jeg håber, at du vil følge med her og gerne bidrage med dine tanker og oplevelser.